30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday

Връщане на стоки

СТЪПКА 1 

Моля, уведомете ни за връщането си на  kontakt@hellococo.bg  Моля, уведомете ни за причината, поради която връщате продукта, за да можем да подобрим нещата в бъдеще, и не забравяйте да включите номера на поръчката си.


 

СТЪПКА

Моля, изпратете ни стоките като препоръчано писмо, в идеалния случай в същата опаковка, в която стоките са били доставени на вашия адрес:  

KO Brands Trading s.r.o.

Elektrárenská 6

841 04 Bratislava, Slovakia 


 

СТЪПКА

След получаване на заявлението за отказ от договора и доставката на върнатите стоки, Продавачът възстановява сумата на Купувача, най-късно в срок от 14 дни, всички плащания, получени от Купувача по Договора или във връзка с него, включително разходите за транспорт, доставка и пощенски разходи и други разходи и такси. Продавачът възстановява плащането по същия начин, по който купувачът е извършил плащането. Купувачът може да се споразумее с продавача и за друг начин на възстановяване на сумата.  


 

УСЛОВИЯ

Моля, изпратете ни стоките в цялостен вид, неповредени, за предпочитане в оригиналната им опаковка и неизползвани, в противен случай купувачът носи отговорност за всяко намаление на стойността на стоките, произтичащо от обработката им, надхвърляща необходимото за установяване на характеристиките и функционалността на стоките.

Back shopping